Elektroinštalácie

tomenu

 

V oblasti elektroinštalačných prác vám ponúkame
 
-         kompletná dodávka a montáž elektroinštalácii a zariadení
-         dodávka a montáž bleskozvodov
-         inteligentné elektroinštalácie
-         slaboprúdové rozvody
-         rozvody EPS, EZS
-         telefónne, R a TV rozvody
-         kompletná dodávka a montáž elektrického podlahového a stropného kúrenia( DEVI,HAKL,FÉNIX)
-         dodávka a montáž vyhrievania žľabov
-         realizácie prípojok NN do 1000V
-         verejné osvetlenie
 
 
 
 
V prípade vášho záujmu o využitie našich služieb sme vám k dispozícii na uvedených kontaktných telefónnych číslach a mailoch.