Referencie

tomenu

Referencie stavebnej činnosti.

-  ELEKTRODOM NAY

- Zdravotnícke zariadenie - ZDRAVOMED, Banská Bystrica

-  Zdravotnícke zariadenie  . NOVAMED, Banská Bystrica

-  Rodinný dom - Horná Mičiná

-  Rodinný dom - Hviezdoslavov

-  Bytové jadro - Javornícka, Banská Bystrica

- Murované oplotenie  - Liptovský Mikuláš

- Zámková dlažba - Karlovo, Banská Bystrica

- Rekonštrukcia vstupu bytového družstva - Voderady

 

Referencie elektroinštalácii.

-  Rodinný dom - Hviezdoslavov

-  Rodinný dom - Detva

-  Rodinný dom - Kremnička,Banská Bystrica

-  Rodinný dom - Vojka

-  Cintorín Petržalka - Verejné osvetlenie

-  Servis a správa budov - LION CAR

-  Servis a správa budov  - Elektrodom NAY

-  Zhotovenie regál.rozvodov - Elektrodom NAY

-  Bleskozvod - Dúbravy, Detva

- Podlahové kúrenie - Zvolen